KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO
KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO

Przed nami ósme już spotkanie w ramach Klubu Kobiet Rynku Finansowego - inicjatywy mającej na celu stworzenie przestrzeni dla profesjonalistek oraz profesjonalistów. Klub Kobiet Rynku Finansowego to również szereg ciekawych wystąpień ekspertów zajmujących się bardzo zróżnicowaną tematyką zawodową. Wrześniowe spotkanie wprowadzi słuchaczy w arkana innowacji oraz wyzwań, przed którymi stoi dynamicznie rozwijająca się branża fintech. Swój punkt widzenia zaprezentuje Meirav Harel, doświadczony ekspert w obszarze fintech oraz blockchainu.

Drugim gościem ósmej odsłony Klubu Kobiet będzie Dagmara Bożek-Andryszczak - polarniczka, tłumaczka jęz. rosyjskiego oraz autorka m.in. książki pt. Dom pod biegunem. Gorączka (ant)arktyczna. Czy regiony polarne nadal powinny kojarzyć się z dominacją mężczyzn? Jak uważa Dagmara Bożek-Andraszczyk, kobiety pracujące w regionach polarnych pokazują, że kobiety potrafią być silne, nawet jeśli w pracach fizycznych pomagają im koledzy. To umiejętność zagospodarowania innego aspektu przestrzeni, która w historii polskiego polarnictwa była zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn.

Partnerem wrześniowego spotkania jest EWPN (European Women Payments Network). To organizacja non-profit zajmującą się budowaniem społeczności kobiet pracujących w sektorze fintech i płatności w Europie. Jako pierwsza i jedyna ogólnoeuropejska społeczność dla kobiet, EWPN dąży do stworzenia większych możliwości dla kobiet, a także jest liderem działań na rzecz bardziej zróżnicowanej i zintegrowanej branży finansów. EWPN osiąga to poprzez organizowanie lokalnych spotkań, warsztatów, corocznych wydarzeń, nagród i badań.

marzec 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
maj 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
wrzesień 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
listopad 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
luty 2019 r. Przejdź do strony wydarzenia »
kwiecień 2019 r. Przejdź do strony wydarzenia »
maj 2019 r. Przejdź do strony wydarzenia »

PROGRAM

 

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 12 września 2019 r. (czwartek)

18:00 Rozpoczęcie i powitanie gości
Przedstawiciel Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Anna Maj, przedstawiciel EWPN (European Women Payments Network)

18:10 Wystąpienie Dagmary Bożek-Andryszczak
"Praca w regionach polarnych przestała być domeną mężczyzn, a stała się przestrzenią, w której obie płcie mogą realizować swoje aspiracje zawodowe. Dla kobiet to kolejna płaszczyzna do rozwoju kariery, która niesie ze sobą wiele możliwości, ale i wyzwań".

18:40 Wystąpienie Meirav Harel – FinTech Wizard 4 Investment Interfaces, Banking & Blockchain, Executive Advisor, Mediator, Keynote Speaker, Futurist

19:20 Sesja Q&A

19:30 Networking

PRELEGENCI
Podczas spotkania wystąpią
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej.

W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999 - 2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty-sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo - dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego.

Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do Zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych. Prywatnie - zapalony brydżysta i szachista.

Członek Zarządu Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako Analityk Giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje managerskie, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek zespołu doradczego.

 

Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Polarniczka, tłumaczka języka rosyjskiego, autorka książek Dom pod biegunem. Gorączka (ant)arktyczna, Ryszard Czajkowski. Podróżnik od zawsze. Uczestniczyła w 35. Wyprawie Polarnej IGF PAN do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie (2012-2013) i 40. Wyprawie Antarktycznej do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (2015-2016). Związana z edukacją; pracowała w projektach ogólnopolskim Eduscience i międzynarodowym EDU-ARCTIC prowadzonych przez Instytut Geofizyki PAN, promując badania w obszarach polarnych. Na co dzień zajmuje się nauczaniem języka rosyjskiego, a także pełni funkcję redaktor merytorycznej cyfrowego art-zina "Gazeta Musi się Ukazać".. 

 

Obecnie związana z BDO na stanowisku Head of Strategic Innovation Technologies. Ekspert z obszaru technologii finansowych i dysrupcji. Specjalizuje się w interfejsach wykorzystywanych w branży inwestycyjnej i tradingowej. Założycielka MHfintechs, platformy związanej z executive management fintech, blockchain bądź krypto. Wcześniej związana z Bancor oraz Bankiem Leumi, gdzie pracowała na stanowiskach Chief Operations Officer oraz Business Development Manager.
Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz programu International MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, akredytowanego przez London Business School. Doktorantka w Kolegium Finansów i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Zasiada w Prezydium Koalicji na Rzecz Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Od 2000 r. związana z rynkiem usług finansowych oraz płatniczych. Doświadczenie zdobywała w sektorze bankowym oraz telekomunikacyjnym, pracując w korporacjach w Polsce i za granicą (m.in. Citigroup, T-Mobile) oraz prowadząc własną praktykę doradczą. W latach 2013–2016 zarządzała spółką PayTel SA. Angażuje się w projekty związane z edukacją finansową (m.in. Koalicja "Prezesi – Wolontariusze", Ashoka). Doradza startupom z branży fintech (m.in. jako mentorka w programie PwC Startup Collider). Obecnie jako doradca (CreativeLink, PayTech) specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach płatniczych, w szczególności w obszarze płatności kartowych oraz mobilnych. Współpracowała z bankami, organizacjami płatniczymi, agentami rozliczeniowymi, przede wszystkim w zakresie strategii produktowej i marketingowej, tworząc koncepcje oraz koordynując projekty związane z wprowadzeniem na rynek nowych usług.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
W przypadku pytań skontaktuj się z organizatorami

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:
Monika Grabek
Executive Director

Tel. 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org
www.cfapoland.org

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20- lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzone było ponad 263 miliardy zł.

Kontakt:
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji

Telefon komórkowy: 783 590 814
Email: emadej@izfa.pl
www.izfa.pl

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl.

Kontakt:
Adrianna Rzeplińska

Telefon komórkowy: 665 350 364
Email: Adrianna.Rzeplinska@gpw.pl 

www.gpw.pl

PARTNER MEDIALNY
PARTNER